Obchodní Podmínky

PROVOZOVATEL

Provozovatelem je VERIBI LLC

Provozovatel zajišťuje:

  • správu aplikace a určuje kdo má nárok na přístup do aplikace. Aplikace umožňuje zákazníkům nákup a prodej hardware a sledování výsledků těžby.
  • nákup hardware a jeho uvedení do nabídky v aplikaci dle aktuální situace na trhu s hardware.
  • hosting a to buď ve vlastních zařízeních nebo u externích dodavatelů v tzv. data centrech.
  • zakoupení a dopravu hardware do zařízení kde probíhá hosting, dále zapojení hardware a jeho spuštění do provozu.
  • pravidelné platby za hosting, veškeré poplatky za správu a elektřinu. 
  • pravidelný každodenní monitoring veškerého hardware a případné řešení problému s dodavateli hostingu.
  • případný servis hardware, řešení záruk s dodavateli hardware.

Odměna provozovatele je formou vytěžených kryptoměn a to ve výši 20% z celkové objemu vytěžených kryptoměn pomocí hardware zakoupeného zákazníkem.

Provozovatel garantuje:

Provozovatel garantuje, že nabízené stroje v aplikaci zakoupí, zajistí dopravu k provozovateli hostingu a zajistí úplné spuštění hardware a zároveň odzkouší, že je hardware schopen těžby.

Pokud je v aplikaci v nabídce hardware označen jako „nový hardware’’ tak provozovatel garantuje, že se na něj vztahuje záruka od výrobce/dodavatele hardware.

Budoucí nabídky jsou více riskantní z důvodu možných změn, které nemáme pod kontrolou. V případě, že dojde ke zpoždění se zapojením o více než 60 dnů nebo ke změně ceny hostingu  o více než 10 %, tak je mozne zadat o vrácení peněz behem 5 dnu od upozorneni o navyseni ceny hostingu nebo do 5 dnu od ubehnuti 60 denniho terminu (maximálně do výše původní prodejní ceny v USD).

Provozovatel negarantuje:

Provozovatel negarantuje, že těžba kryptoměn bude vždy profitabilní, protože profitabilitu těžby určuje mnoho faktorů které provozovatel nemůže ovlivnit. Jedná se zejména o aktuální cenu dané kryptoměny, ceny hardware, ceny hostingu a elektrické energie, obtížnost těžby a pod.

Výnos ROI uvedený v aplikaci je pouze orientační údaj, který se každý den může měnit.

Provozovatel dále negarantuje náhradu škody na hardware způsobených živelnými katastrofami, zcizením hardware v místě hostingu, zákazu těžby z politických důvodů a pod. Žádný hardware není pojištěn proti živelným katastrofám a zcizení v místě hostingu.

ZÁKAZNÍK

Zákazník si kupuje podíl na hardware prostřednictvím aplikace, tento podíl hardware zákazník vlastní. Zákazník má právo kdykoliv podíl na hardware nabídnout k prodeji a to pouze prostřednictvím aplikace za libovolnou cenu.

Prodej mimo aplikaci provozovanou poskytovatelem je zakázán.

V případě porušení má poskytovatel právo okamžitě zákazníkovi zrušit účet a pozastavit výplaty kryptoměn z již zakoupeného hardware do doby než bude hardware prodán v rámci aplikace.

Zákazník nemá právo přeprodávat a jinak nabízet nezakoupený podíl na hardware a to zejména mimo aplikaci poskytovanou provozovatelem.

Zákazník nemá právo kontaktovat poskytovatele hostingu.

HOSTING

Zákazník je povinen uhradit hosting na 12 měsíců dopředu za předem stanovenou cenu.

Dodavatel hostingu může v průběhu hostingu navýšit cenu hostingu nebo elektřiny a v takovém případě bude rozdíl doúčtován zákazníkovi a ten je povinen rozdíl uhradit.

Pokud zákazník neuhradí hosting nebo náklady za elektřinu, tak ztrácí nárok na výplatu vytěžených kryptoměn a zároveň má poskytovatel právo prodat zákazníkův podíl na hardware.

VÝPLATA ZISKU

Výplata vytěžených kryptoměn která náleží zákazníkovi probíhá nejpozději do 30 dnů po skončením vyúčtování na konci měsíce.

Výplata probíhá pouze pomocí platby bitcoinem a zákazník je povinen dodat jeho bitcoin adresu.

Z technických důvodů je minimální částka výplaty 0,01 BTC. 

V případě nevyplacení výplaty z důvodu nižší částky v daný měsíc se zákazníkovi tato částka přičte k dalšímu vyúčtování.

Všechny výplaty provozovatel počítá podle vytěžených kryptoměn které obdržel do mining peněženky a to do posledního dne v měsíci. 

POPLATKY

Účtujeme 20% z vytěžených bitcoinů. Poplatek je automaticky odečtený při připsání denní těžby, zároveň ale tento profit sharing používáme jako naší formu pojištění.

Od června 2022 jsme se rozhodli, ze opravy budou zahrnuty v rámci ceny hostingu pro zjednoduseni administrativy. Opravy ktere se nevyplaci vzhledem k ROI nedelame, aby zbytecne nenarostla cena hostingu.

Za každý výběr z depozitu iniciovaný zákazníkem si poskytovatel účtuje jednorázový poplatek $50, tento poplatek se odpouští pokud zákazník použije depozit na zaplacení jakékoliv objednávky uvnitř platformy.

Poplatek $50 se také účtuje pokud zákazník požádá o expresní výplatu svých vytěžených bitcoinů, tento poplatek se odpouští pokud zákazník počká na konec měsíce, kdy se přidá tato platba k ostatním výplatám a to včetně případu, když zákazník už nevlastní žádný podíl a chce vyplatit zbytek vytěžených bitcoinu, které nesplňují výplatní minimum 0.01 BTC.

POUČENÍ

Kryptoměny a jejich těžba je relativně nový, rychle se vyvíjející obor a přináší tak zajímavé možnosti výdělku, ale zároveň vysokou volatilitu cen kryptoměn a velké riziko ztráty investovaných prostředků ať už v případě investování a držení kryptoměn, tak samotné těžby.

Provozovatel nedoporučuje zákazníkovi investovat žádné finanční prostředky, které zákazník nemůže ztratit. V žádném případě nedoporučujeme investování do kryptoměn a těžby kryptoměn s půjčenými finančními prostředky.

Provozovatel nenese žádné riziko za ztrátu investovaných prostředků zákazníkem z jakýchkoliv důvodů není-li uvedeno výše jinak.

Provozovatel si rezervuje právo neopravovat asic minery, pokud oprava není ekonomická. Toto posouzení je čistě na provozovateli. Pokud by i přesto chtěli zákazníci opravu realizovat, je možné aby si opravu vlastníci podílu odhlasovali a zaplatili.